Hypotheken

De term hypotheek (letterlijk: onderpand) wordt gebruikt in twee verschillende betekenissen. Deze hangen samen, maar moeten gescheiden worden. Een hypotheek is in de eerste plaats 'het eerste recht van verkoop'; een zakelijk recht of voorrecht meestal op onroerend goed rust. Dit eigendom wordt in onderpand gegeven of genomen voor een schuld, veelal de geldlening om het onderpand te kopen. Bij een notaris wordt dit zakelijk recht beschreven in een hypotheekakte.
 
We splitsen de hypotheek in 2 delen, ten eerste de lening zelf. Hoeveel lenen verantwoord is, welke rente vaste termijn en welke aanbieder het gunstigst is. Ten tweede wordt bekeken hoeveel en hoe af te lossen. Dat aflossen gebeurt tegenwoordig vrijwel altijd lineair of op basis van annuïteiten.
 
De inkomenseisen zijn tegenwoordig zeer streng. Dat kan betekenen dat we ook 'Nee' verkopen. Jouw belang staat daarbij voorop.
Omdat we zijn aangesloten bij meerder serviceproviders (groothandels) kunnen we bij alle bekende geldgevers terecht. Hierdoor kunnen we jou een onpartijdig advies geven.
 
Voor ambtenaren die lid zijn van het Ambtenaren Collectief hanteren wij een gunstige adviestarief van € 2.175,- voor ons advies en de bemiddeling.
Bel voor een afspraak, eventueel bij u thuis.
 

Neem direct contact op!

 

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.
U heeft een hypotheekvraag
Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
• Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
• Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
• Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld
worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek
Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Verzekeringen bij de hypotheek
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Gemiddelde kosten
Advies € 1500; Gericht op afsluiten € 1000; Combinatie € 2400


HYPOTHEEKVRAAG 1 van 4
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.


Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Dit biedt deze dienstverlener, Dit biedt deze dienstverlener niet.


De hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar.
We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Geen vergelijking van producten
Vergelijking van beperkt aantal producten
Vergelijking van groot aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.
Verzekeringen bij de hypotheek
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met
elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders
samen.
Geen vergelijking van producten
Vergelijking van beperkt aantal producten
Vergelijking van groot aantal producten
Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

HYPOTHEEKVRAAG 2 van 4
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten
krijgt. Hierbij wordt u door ons begeleid tot aan de notaris. Wij spreken met u af dat onze kosten door de notaris met u worden
verrekend in zijn eindafrekening.

Onderhoud
U heeft een contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat. Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.


Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom
goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

HYPOTHEEKVRAAG 3 van 4
Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde kosten / Starter
Advieskosten € 1500 / € 950
Kosten gericht op afsluiten product
€ 1000 / € 1000
Combinatie € 2400 / € 1850


De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Bovengenoemd tarief is inclusief aanvullende producten als overlijdensrisicoverzekering en vaste lasten beschermer. Serviceberekeningen tegen
uurtarief a € 118,- excl btw.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
HYPOTHEEKVRAAG 4 van 4

 

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet
specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.
U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document
lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u
over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Heeft u de verzekering nodig?
• Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
• In welke situaties keert de verzekering uit?
• In welke situaties keert de verzekering niet uit?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer
tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld
worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De
lichtgekleurde doen we niet.
Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke
situatie?
Advies
Welke financiële
oplossing past bij u en
uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft
de financiële oplossing
die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen? Dan
kunnen wij ervoor
zorgen dat u de
contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in
de gaten of het goed
gaat.
Gemiddelde kosten
Advies Gericht op afsluiten Combinatie
€ 350 € 110 € 420
RISICO'S AFDEKKEN 1 van 4
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke
situatie?
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
Advies
Welke financiële
oplossing past bij u en
uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren
we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Zoeken
Welke aanbieder heeft
de financiële oplossing
die bij u past?
Dit biedt deze
dienstverlener
Dit biedt deze
dienstverlener niet
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met
elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders
samen.
Geen vergelijking
van producten
Vergelijking van beperkt
aantal producten
Vergelijking van groot
aantal producten
Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.
RISICO'S AFDEKKEN 2 van 4
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Contract
Heeft u gekozen? Dan
kunnen wij ervoor
zorgen dat u de
contracten krijgt
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten
krijgt.
in combinatie met een hypotheekaanvraag worden geen kosten berekend bij overlijdensrisico- en een vaste
lastenverzekering.
Onderhoud
U heeft een contract.
Daarna houden wij in de
gaten of het goed gaat
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens
de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.
Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom
goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.
RISICO'S AFDEKKEN 3 van 4
Dienstverleningsdocument Risico's afdekken
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening
Gemiddelde
kosten
Advieskosten € 350
Kosten gericht op
afsluiten product
€ 110
Combinatie € 420
De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Overlijdensrisico en vastelastenverzekering worden in combinatie met een hypotheekadvies en -aanvraag niet separaat in rekening gebracht.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
RISICO'S AFDEKKEN 4 van 4

 

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.


U wilt extra geld voor later
Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document
lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
• Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
• Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
• Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
• Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.
Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Onderhoud
U heeft het contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Gemiddelde kosten
Advies / Gericht op afsluiten / Combinatie
€ 350 / € 110 / € 420


VERMOGEN OPBOUWEN 1 van 4
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?
We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
• Wat wilt u en wat kunt u betalen?
• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?
Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?
Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren
we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?
Dit biedt deze dienstverlener, Dit biedt deze dienstverlener niet
Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw
producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij
voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Geen vergelijking van producten, Vergelijking van beperkt aantal producten, Vergelijking van groot aantal producten.
Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders.


VERMOGEN OPBOUWEN 2 van 4
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?
Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.
Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten
krijgt.
Bij spaarproducten in combinatie met hypotheekadvies en -bemiddeling worden geen kosten gerekend.
Onderhoud
U heeft een contract.
Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens
de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.
Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom
goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.
Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het
contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.
De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.
VERMOGEN OPBOUWEN 3 van 4
Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen
Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening


Gemiddelde kosten
Advieskosten € 350, Kosten gericht op afsluiten product € 110, Combinatie € 420


De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
spaarproducten worden in combinatie met een hypotheekadvies en bemiddeling niet separaat in rekening gebracht. Losse berekeningen tegen uurtarief van € 118,- excl btw.
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.
VERMOGEN OPBOUWEN 4 van 4