Vraag hier online een taxatie aan

Alles wat je moet weten over een taxatierapport


Een taxatierapport is een belangrijk document bij de aanvraag van bijvoorbeeld een hypotheek. Of bij de koop- en verkoop van een woning. Hieronder vertellen we je er wat meer over.

Het verschaffen van belangrijke gegevens van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht is het belangrijkste doel van een taxatie. Een taxatierapport is meestal verplicht voordat banken en andere instellingen een hypotheek verstrekken. Een onafhankelijk oordeel van een taxateur is daarbij vereist.

Het taxatierapport wordt gemaakt door de taxateur. Omdat de taxateur degene is die de waarde van uw woning moet bepalen moet hij op een aantal interne omstandigheden letten:

 • plaats waarin uw woning ligt
 • buurt waarin uw woning ligt
 • omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.)
 • aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.
 • staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste
 • materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst)
 • de functionaliteit van de indeling
 • isolatie en energiezuinige maatregelen
 • inhoud en oppervlakte
 • verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad)
 • ...

Een taxateur moet aan nogal wat eisen voldoen:

 • Ingeschreven staan in het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)
 • Het taxatierapport opmaken conform de laatste normen vastgesteld door de taxatiebranche en geldverstrekkers.
 • Goed bekend zijn met de plaats of regio van het te taxeren object.
 • Godfried van der Linden is als Register Taxateur ingeschreven in het NRVT en aangesloten bij het NWWI. Daarmee gekwalificeerd om Woningtaxaties uit te voeren voor o.a.: hypotheekaanvraag, verkoop, aankoop, scheiding, belasting, erfrecht, etc.
 • De maximale afstand tussen de standplaats van de taxateur, Parklaan 85A te Eindhoven, en het adres van de te taxeren woning is maximaal 20 kilometer hemelsbreed. Zie onderstaande kaart:

Het NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut. Het NWWI is een onafhankelijke derde (validatie) partij die controleert of de taxateur de protocollen juist heeft doorlopen. Zij hebben geen mening over de waardes want zij zijn immers niet de taxateur en hebben het pand niet bezocht.

Het WEW (uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport, voor de financiering van een NHG-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze context dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.

Een taxatierapport is namelijk een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

De verplichting tot validatie door het WEW, zorgt ervoor dat de juiste doel- en richtlijnen worden gehanteerd voor een deskundige onderbouwing van de waarden en de risico’s van het getaxeerde object. Een taxatie is niet alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Ter info:

De stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel van het WEW is het bevorderen van het bezit van een eigen woning. De stichting is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Al enige tijd zijn taxateurs niet meer verplicht om bij de verkoop van een woning informatie over de bodem voor u op te vragen bij de gemeente of provincie. Zij kunnen tegenwoordig volstaan met het opvragen van informatie bij het Kadaster of Bodemloket.

Deze instanties kunnen u echter geen volledige informatie over de bodemkwaliteit geven. Daarom is het verstandig om bij het kopen van een woning aanvullende informatie op te laten vragen bij de gemeente of provincie.

De koper dient het taxatierapport te verzorgen. Tenzij de woning onderling verkocht wordt, zonder tussenkomst van makelaar. In veel gevallen laten dan zowel verkoper als koper en taxatierapport opstellen, dit om de reële verkoopwaarde te kunnen vaststellen.

De meeste taxateurs kunnen een nieuw te bouwen woning taxeren. Dit wordt een taxatie van tekening genoemd.
Aan de hand van de bouwtekeningen en bestekboek, zal er een taxatie gemaakt worden.

Dat is een lijst van vergelijkbare woningtransacties ofwel referentiepanden binnen een opgegeven kilometer straal rond een woning. Deze referentiepanden biedt informatie voor het taxatierapport.

Waarop worden referentiepanden geselecteerd in een taxatierapport? Een bepaalde periode van de woningen in de buurt die verkocht zijn, een opgegeven straal, oppervlakte van de woningen, grootte kadastraal percelen en de soort woningen.